Henkilökunta

Lääkärit, optikot ja silmähoitajat palveluksessasi

Hyvää huolenpitoa hoidon kaikissa vaiheissa

LT, silmätautiopin dos., vastaava lääkäri MINNA SANDBERG

Minna Sandberg 3
Voit varata puhelimitse (02 277 5100) ajan maksuttomaan leikkausarvioon, josta saat lisää tietoa eri leikkausmenetelmistä, niiden eroista sekä itse toimenpiteestä ja jälkihoidosta. Samalla voit kysyä sinua askarruttavista asioista. Leikkausinfossa tehdään alustava taittovoiman mittaus ja topografiatutkimus. Varsinainen hoitopäätös voidaan tehdä vasta silmälääkärin suorittaman perusteellisen esitutkimuksen jälkeen.

Optikot selvittävät yhdessä kanssasi näköongelmasi ja kertovat eri linssivaihtoehdoista, joilla näkösi voidaan korjata. Optikkomme mm.

  • Suorittaa näöntutkimuksen
  • Tarkistaa mahdollisen taittovirheen
  • Voi halutessasi demonstroida laserleikkaukseen tuleville ikänäköisille monovision ratkaisua piilolasien avulla
  • Tarkistaa silmien yhteistoiminnan ja mahdollisen karsastuksen
  • Mittaa silmänpaineen ja silmien keratometria-arvot
  • Esittelee ja kertoo eri linssivaihtoehdoista
  • Opastaa silmä- ja piilolasien käytössä
  • Opastaa oikeanlaisten aurinkolasien valinnassa

Silmähoitajat huolehtivat esilääkityksestä ennen leikkausta, antavat kotihoito-ohjeet, avustavat toimenpiteissä ja neuvovat mm. silmätippojen käytössä.