Silmänpohjarappeuma

Silmänpohjarappeuma

Silmänpohjanrappeuma eli ikärappeuma tarkoittaa tilaa, jossa silmän valoa aistivan osan, verkkokalvon, rakenne vaurioituu, mutta taudin syntymekanismit ovat osin tuntemattomat. Silmänpohjanrappeuma tunnetaan myös nimillä verkkokalvon ikärappeuma ja makuladegeneraatio.

Ikärappeuma on ikääntyneillä yleisin näköä vakavasti heikentävistä sairauksista länsimaissa. Yli 60-vuotiaista noin kymmenesosalla ja yli 80-vuotiaista noin kolmasosalla arvioidaan esiintyvän silmänpohjan ikärappeumaa.

Ikärappeumaa on kahta muotoa; kuivaa ja kosteaa. Kuivassa rappeumassa oireet ovat usein lievemmät ja etenemisnopeus hitaampi kuin kosteassa. Kuivaan rappeumaan ei ole parantavaa hoitoa, kostean rappeuman etenemistä voidaan pyrkiä estämään laserhoitojen tai silmän sisään annettujen lääkehoitojen avulla. Kostean rappeuman hoidossa on ensisijaisen tärkeää taudin riittävän varhainen toteaminen ja hoitojen aloittaminen riittävän ajoissa.

Tupakoivilla tupakoinnin lopettaminen on tärkeä ennaltaehkäisevä tekijä. Ylipainon välttäminen, sydän- ja verisuonisairauksien hyvä hoito sekä terveellinen, runsaasti vihanneksia, kasveja ja marjoja sisältävä ruokavalio ovat hyviä keinoja riskien vähentämiseksi.

Maksuton arvio

Varaa aika maksuttomaan hoitoarvioon silmäkirurgiaan perehtyneen ammattilaisen vastaanotolle. Mittausten tulosten perusteella saat silmälääkärin arvion leikkauskelpoisuudestasi.

Voit varata ajan myös puhelimitse numerosta (02) 277 5100.

Leikkausmenetelmät

Silmien laserleikkaus on nopea ja turvallinen tapa korjata näköön liittyviä ongelmia. Laserleikkauksella voit päästä kokonaan eroon silmälaseista tai piilolinsseistä, arvion tästä saat leikkaavalta silmäkirurgilta.

Voit myös soittaa ja keskustella sinulle sopivasta hoidosta (02) 277 5100.

Hinnasto

Laadukas hoito maksaa itsensä nopeasti takaisin elämänlaatuna. Hinnastosta löydät laserleikkaus- ja linssileikkaushinnastomme.

Voit myös maksaa joustavasti osissa ja valita itse kuukausierän suuruuden. Saat halutessasi jopa 24 kk maksuaikaa ilman korkoa.

Silmänpohjanrappeuman syyt

Kuivassa rappeumassa verkkokalvolle kertyy tarkan näön alueelle kuona-ainekokkareita, ns. druseneita. Tämän lisäksi verkkokalvon valoa aistivien solujen toiminta keskeisellä alueelle heikkenee ja silmälääkärin tekemässä mikroskooppitutkimuksessa silmänpohja voi näyttää epätasaisesti värittyneeltä.

Kosteassa muodossa silmänpohjan suonikalvoston verisuonet kasvavat hallitsemattomasti. Verisuonet tihkuvat ympäristöön, aiheuttavat turvotusta ja verkkokalvon eri kerrosten irtoamista toisistaan. Syytä tähän ilmiöön ei tiedetä. Verisuonten kasvutekijöiden toiminnalla on osansa tässä tapahtumassa. Uudet, hoidoissa käytettävät lääkeaineet ovat näiden kasvutekijöiden estäjiä.

Riskitekijät

Ikääntyminen lisää riskiä sairastua keskeisen näköalueen rappeumaan. Perintötekijöillä on myös vaikutusta. Säännölliset silmälääkärin tarkistukset ikääntymisen myötä ovat aiheellisia erityisesti, jos lähisukulaisilla on esiintynyt ikärappeumaa. Tupakointi lisää riskiä sairastua ja mikäli toisessa silmässä on havaittu rappeumamuutoksia, on tupakoinnin lopettaminen ensiarvoisen tärkeää. Sydän- ja verisuonisairaudet, ylipaino ja vähäinen hedelmien ja vihannesten saanti lisäävät riskiä.

Oireet

Viivojen vääristyminen ja näön tarkkuuden aleneminen ovat tyypillisiä ikärappeuman oireita. Viivojen vääristymisen voi havaita katsomalla lipputankoa, joka saattaa näyttää joltain osalta mutkaiselta. Samoin järvelle katsottaessa horisonttiviiva voi tehdä suurenkin mutkan.

Ikärappeuman muutosten seuraamiseksi silmälääkäri antaa usein mukaan ns. Amslerin kartan. Amslerin kartta on ruudukko, jossa on musta piste keskellä. Lukuetäisyydeltä mustaan pisteeseen katsottaessa ympäröivät viivat voivat vääristyä ja tämä voi viitata kosteaan rappeumaan. Näkökentässä esiintyvät selkeät mustat puutosalueet tai valkoiset läiskät, ikään kuin reiät maisemassa, ovat myös ikärappeumaan sopivia muutoksia. Jos lisäksi tekstiä lukiessa osa kirjaimista katoaa, sopii tämä keskeisen näköalueen puutoksiin.

Toteaminen

Silmälääkärin suorittamassa mikroskooppitutkimuksessa kuivan ja kostean rappeuman selkeät muodot voidaan erottaa. Diagnoosin varmistamiseksi tehdään usein verkkokalvon kerroskuvauslaitteella ns. OCT-tutkimus sekä tarvittaessa varjoainetutkimus. OCT-tutkimus on kivuton ja tutkimustilanne on hyvin pitkälle samantyyppinen kuin silmänpohjan valokuvauksessa. Tutkimuksessa saadaan näkyviin silmän valoa aistivan osan, verkkokalvon, eri kerrokset. Mikäli verkkokalvon alla tai kerroksissa on verisuonten tihkumisesta aiheutunutta vuotoa ja turvotusta, tämä näkyy usein OCT-kuvauksessa.

Hoito

Lasiaisinjektiot ovat vakiintunut hoitomuoto kostean rappeuman hoidossa. Lasiaisinjektiossa silmän sisään ruiskutetaan ohuen neulan avulla lääkeainetta. Lääkeaineina käytetään verisuonten kasvutekijöiden estäjiä (VEGF-inhibiittorit) sekä joissain tapauksissa kortisonia. Usein injektioita annetaan kolmen injektion sarja ja tämän jälkeen hoidon tehoa arvioidaan silmänpohjan valokerroskuvauksen (OCT-kuvaus) avulla.

Osalla potilaista uudissuonien kasvu hidastuu tai jopa pysähtyy, osalla rappeuma etenee hoidoista huolimatta. Injektioita tarvitaan usein toistuvasti tilanteen ylläpitämiseksi. Toimenpiteeseen liittyy myös riskejä, kuten mahdollinen silmänsisäinen tulehdus (endoftalmiitti) sekä suurentunut riski verkkokalvon irtaumalle. Lasiaisinjektiot ovatkin vallitseva hoitomuoto kostean rappeuman hoidossa ja annettujen hoitojen määrä kasvaa suuresti väestön ikääntyessä.

Omaseuranta

Kostean rappeuman mahdollisimman varhainen toteaminen ja riittävän ajoissa aloitetut hoidot ovat keskeisiä hoidon onnistumisessa. Omaseurannalla on tärkeä osuus. Jos silmissä on todettu kuivaa rappeumaa, seurataan silmän tilannetta tarkasti mahdollisten kosteaan rappeumaan viittaavien muutosten toteamiseksi. Silmälääkärissä käynnin yhteydessä potilaille annetaan usein omaseurantaa varten ns. Amslerin kartta. Amslerin kartta on pieni ruudukko, jossa on piste keskellä. Ruudukkoa katsotaan lukuetäisyydeltä vuorotellen kummallakin silmällä. Seurantaa tehdään silmälääkärin ohjeiden mukaan 1–2 viikon välein säännöllisesti. Jos ruudukossa viivat vääristyvät tai näkökenttään tulee mustia tai valkoisia aukkoja, se voi viitata kosteaan rappeumaan.

Silmänpohjan rappeuman ehkäisy

Tupakoivilla tupakoinnin lopettaminen on tärkeä ennaltaehkäisevä tekijä. Ylipainon välttäminen, sydän- ja verisuonisairauksien hyvä hoito sekä terveellinen, runsaasti vihanneksia, kasveja ja marjoja sisältävä ruokavalio ovat hyviä keinoja riskien vähentämiseksi. Kuivaan ikärappeumaan ei tunneta näköä parantavaa hoitoa, mutta ravintolisillä, jota sisältävät esim. betakaroteenia, E- ja C-vitamiinia, sinkkiä, luteiinia ja zesksantiinia, voidaan pyrkiä estämään taudin etenemistä.

Membrasin -tyrniöljykapseleissa on kaikkia muita em. aineita, mutta ei C-vitamiinia ja sinkkiä. Membrasin -kapselit auttavat myös silmien, ihon ja limakalvojen kuivuuteen. Suosittelemme myös terveysvaikutteinen ravintolisän MacuShield Goldin käyttöä. Retinari parantaa silmiehttps://turunsilmaexpertit.fi/wp-admin/post.php?post=6912&action=edit&classic-editorn suorituskykyä ja hyvinvointia sekä estää silmänpohjarappeuman etenemistä. Tuote sisältää kaikki silmänpohjan terveyttä edistävät vitaaminit, mineraalit ja luteiinin sekä zeaksantiinin tutkitusti vahvistaen silmänpohjaa. Retinari on annosjauhe, joka sekoitetaan juomaan tai ruokaan. Membrasin -tyrniöljykapseleita ja Retinaria on saatavilla myymälästämme.

Lisätietoa: makuladegeneraation esite