Silmälääkärin ja optikon vastaanotto

Silmälääkärin ja optikon vastaanotto


Silmälääkärille on syytä mennä viimeistään ”ikänäön” iskiessä (40-45 -vuotiaana), eli silloin kun lukunäkö heikkenee. Lääkärikäyntien tarve lisääntyy iän myötä; yli 60-vuotiaan tulisi käydä tarkastuksessa ainakin joka toinen vuosi.

Varaa aika silmälääkärille

  • jos sinulla on ollut tai epäilet silmäsairautta
  • jos sinulle on tehty silmäleikkaus
  • jos kyseessä on alle 8-vuotias lapsi
  • jos olet yli 40-vuotias, etkä ole aiemmin käynyt silmälääkärissä
  • kun lukunäkö heikkenee 40-45 vuotiaana

Silmälaboratorio

Kattavat silmälaboratoriopalvelumme mahdollistavat tarkan silmäsairauksien diagnostisoinnin ja seurannan muun muassa glaukooma- ja silmänpohjarappeumapotilaiden hoidossa. Erilaisia mittauksia ja tutkimuksia tehdään myös ennen silmäleikkauksia sekä leikkausten jälkeisten kontrollikäyntien yhteydessä paranemisen seuraamiseksi. Myös silmien alueen bakteeri- ja virusnäytteet tarvittaessa sekä näppyleikkauspotilaiden patologiset näytteet.

Tutkimusten aikana potilas istuu tuolissa ja asettaa leukansa leukatukeen, nojaa otsatukeen ja katselee kulloisellakin laitteella erilaisiin tähtäysvaloihin. Tutkimukset eivät satu eivätkä ole yleensä epämukavia. Tutkimuspäivänä on hyvä olla ilman piilolinssejä. Mahdollisesti käytössä olevat silmätippalääkkeet ja silmien kostutustipat voi laittaa ennen tutkimuksia normaalisti.

Joitain tutkimuksia varten mustuaiset laajennetaan, mikä sumentaa lähinäön ja lisää häikäisyä. Tippojen vaikutus kestää vähintään joitain tunteja, usein loppupäivän ajan ja autolla ajo ei tällöin ole suositeltavaa.

Mainitkaa ennen mahdollista pupillien laajennusta hoitajalle tai lääkärillenne, mikäli Teillä on lääkeaineallergioita, olette raskaana tai imetätte, käytätte keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä tai Teillä on sydänvaivoja, niin valitsemme juuri Teille sopivimman laajennustipan.

Silmälaboratorion tutkimusten kuvaukset

Silmänpainemittaukset ovat kivuttomia ja kestävät muutaman sekunnin. Silmänpaineen mittaus tapahtuu autorefraktometri-mittauksen yhteydessä aina ennen silmälääkärin vastaanottoa. Silmänpaine voidaan mitat myös ICarella. ICare tonometer silmänpaineen mittarissa on erittäin pieni tutkimuskärki, joka ohimenevästi koskettaa silmän pintaa. Tutkimus ei vaadi silmän puudutusta.

Silmälääkäri voi lisäksi mitata tarvittaessa silmänpaineen applanaatiotonometrillä. Silmä puudutetaan puudutustipalla, pieni tutkimuskärki ohimenevästi koskettaa silmän pintaa ja kertoo silmän paineen.

Silmänpaineen vuorokausikäyrät selvittävät silmänpaineen vuorokausivaihtelua. Silmäpaine mitataan neljään kertaan päivän aikana muutaman tunnin välein.

Silmänpaineen tulkinnassa on otettava huomioon mm. sarveiskalvojen paksuus ja silmien muu terveydentila.

Autorefraktometri-laitteella mitataan silmien taittovoimaa. Laite antaa optikolle ja silmälääkärille suuntaa antavaa tietoa taittovirheestä. Autorefraktio tehdään useimmiten sekä ennen pupillien laajennustippoja että laajennuksen jälkeen, jotta nähdään silmän mukautumiskyvyn vaikutus taittovoimaan.

Keratometrimittauksessa selvitetään potilaan sarveiskalvon kaarevuus. Kaarevuus vaikuttaa taittovirheeseen. Mittausta käytetään myös valittaessa potilaalle sopivia piilolinssejä.

Sarveiskalvon paksuuskartta antaa lääkärille tietoa silmän uloimman kerroksen terveydestä. TMS—5-laitteellamme mitataan myös sarveiskalvon etu- ja takapinnan muoto sekä tehdään keratoconus (sarveiskalvon kartiopullistuma) analyysi. Mittaus on tärkeä osa laserpotilaan esitutkimusta. Sarveiskalvon paksuutta mitataan myös Pachymetrilaitteilla (ultraäänitutkimus) eri tutkimuskokonaisuuksien yhteydessä. Sarveiskalvojen paksuuden mittaus jommallakummalla laitteella on tärkeää kaikille silmäpotilaille, jotta painelukemat voidaan suhteuttaa sarveiskalvojen paksuuteen.

Sarveiskalvon topografiakuvaus kertoo sarveiskalvon pinnan muodon. Ihmissilmän erilaiset pintamuodot tekevät vääristymää silmän taittovoimassa ja ovat yhtä yksilöllisiä kuin sormenjäljet. Sanka- ja piilolaseilla korjattavien taittovirheiden, kuten liki-ja kaukonäköisyyden sekä hajataitteisuuden lisäksi on olemassa ns. korkeamman asteen taittovirheitä, joita ei voida korjata sanka- tai piilolaseilla. Näitä korkeamman asteen taittovirheitä voidaan mitata ns. wavefront-analyysilla . Nämä taittovirheet heikentävät näkemistä erityisesti hämärässä aiheuttaen mm. häikäistymistä ja ne voidaan korjata laserhoidolla. Topografia on tärkeä mittaus mm. laser- ja harmaakaihileikkauspotilaiden tutkimuksissa.

Biometria-mittaukset tehdään Lenstar-laitteella. Biologisessa mittauksessa saadaan tarkat mitat silmän koko rakenteesta. Mittaus on hyvin tärkeä harmaakaihilinssin tai refraktiivisen linssin määrittämisessä ja sitä käytetään myös laserleikkauspotilaan silmän anatomian mittauksessa.

Silmien valokuvaukset, peruskuvat, stereopapillakuvat ja hermo-säiekuvat otetaan Topcon digitaalisella silmänpohjakameralla. Silmänpohjan valokuva on digitaalinen kuva silmänpohjan rakenteesta, pääasiassa verkkokalvosta tai hermosäikeistä. Silmänpohjien valokuvaus on yksi tärkeimmistä tavoista dokumentoida muutoksia silmänpohjassa. Diabeteksen ja glaukooman hoidossa sekä esim. silmänpohjan rappeuman seurannassa valokuvaus on olennainen osa seurantaa.

Näkökenttätutkimukset mm. glaukoomapotilaiden seuraamiseksi ja ajonäkökentän tutkimiseksi tehdään HaagStreitin Octopus perimeterillä. Näkökenttätutkimus kertoo silmän näkökentän laajuuden ja mahdolliset puutoskohdat. Se on hyvin tärkeä glaukooman diagnosoinnissa ja hoidossa. Potilaan pää on silmämikroskoopin kaltaisessa telineessä, kasvojen edessä on puolipallo ja potilas painaa nappia nähdessään satunnaisesti eri suunnista tulevia valopisteitä puolipallon sisällä.

Silmien OCT (optical coherence tomography) eli valokerroskuvaus Zeissin Cirrus-OCT:llä mm. glaukooma- ja silmänpohjarappeumapotilaiden tarkkaan diagnostiikkaan ja seurantaan. OCT on kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä, jolla saadaan tarkasti kuvattua silmän rakenteiden eri kerrokset ja nähdään tarkasti muutos aikaisempaan.

Kammiokulmakuvaukset myös Cirrus-OCT:llä ahdaskulmaglaukooman tarkkaan diagnostiikkaan ja seurantaan.

Näkökenttätutkimus, OCT-kuvaukset eli simänpohjan valokerroskuvaukset (kvantitatiiviset näköhermon pään ja hermosäiekerroksen mittaukset) sekä silmänpohja- ja hermosäiekuvaukset muodostavat glaukoomatutkimuskokonaisuuden, jonka tuloksissa tapahtuvien muutosten perusteella seurataan glaukooman etenemistä.

Yksinään mikään ko. tutkimuksista ei kerro koko totuutta, vaan lääkäri tutkii yhdensuuntaisien poikkeamien esiintymistä eri menetelmin saaduissa tuloksissa. On olennaisen tärkeää, että tutkimukset suoritetaan vertailtavuuden säilymisen takia joka kerta samoilla menetelmillä ja samoilla laitteilla. Esim. samankin merkkiset näkökenttälaitteet eri paikoissa eivät ole suoraa vertailtavissa vaan luotettavin vertailu saadaan kun tutkimus otetaan aina ihan samalla laitteella.

Silmänpohjasta kuvataan värikuvauksen lisäksi stereopapillakuvat ja hermosäikeet, mikä vaatii laadukasta silmänpohjakameraa. OCT-kuvauksessa olennaista on, että uusintakuvaukset tehdään samalla laitteella ja täsmälleen samasta kohdasta, kuin alkuperäinen kuva, jolloin tutkimukset ovat vertailukelpoisia ja taudin etenemistä voidaan luotettavasti seurata. Moderni Zeissin Cirrus OCT-kuvauslaitte kuvaa ja analysoi monipuolisesti ja laaja-alaisesti näköhermonpäätä ja hermosäiekerrosta. Nykyaikainen OCT-kuvauslaite antaa edeltäjiään (esim. GDx) tarkempaa ja luotettavampaa tietoa silmänpohjasta.

Laitteemme ovat huippulaatua ja tieteellisin perustein valittuja. Meillä voit olla varma siitä, että sinulle valitaan juuri sinulle sopivin ja paras tutkimus ja hoito laajasta palveluvalikoimastamme lääketieteellisin perustein. Henkilökunnallamme on myös aina aikaa vastata kysymyksiisi. Teemme työmme vastuuntuntoisesti ja haluamme varmistaa, että saat aina kaiken ohjeistuksen sekä suullisesti että kirjallisesti. Hoitoprosessimme on tarkasti suunniteltu ja auditoitu noudattaen sertifioitua laatujärjestelmäämme. Satsaamme todella ainutkertaisten silmiesi hyvään hoitoon.

Maksuton arvio

Varaa aika maksuttomaan hoitoarvioon silmäkirurgiaan perehtyneen ammattilaisen vastaanotolle. Mittausten tulosten perusteella saat silmälääkärin arvion leikkauskelpoisuudestasi.

Voit varata ajan myös puhelimitse numerosta (02) 277 5100.

Leikkausmenetelmät

Silmien laserleikkaus on nopea ja turvallinen tapa korjata näköön liittyviä ongelmia. Laserleikkauksella voit päästä kokonaan eroon silmälaseista tai piilolinsseistä, arvion tästä saat leikkaavalta silmäkirurgilta.

Voit myös soittaa ja keskustella sinulle sopivasta hoidosta (02) 277 5100.

Hinnasto

Laadukas hoito maksaa itsensä nopeasti takaisin elämänlaatuna. Hinnastosta löydät laserleikkaus- ja linssileikkaushinnastomme.

Voit myös maksaa joustavasti osissa ja valita itse kuukausierän suuruuden. Saat halutessasi jopa 24 kk maksuaikaa ilman korkoa.