Tällä hetkellä markkinoilla voimakkaasti esillä oleva linssileikkaustekniikka pelkän taittovirheen korjaamiseksi ei vakuuta Turun Silmäexperttien johtavaa lääkäriä Minna Sandberg-Lallia. Linssileikkauksessa silmän sisällä oleva mykiö eli linssi vaihdetaan tekomykiöön eli käytetään täysin samaa tekniikkaa kuin harmaakaihileikkauksessa. RLE tulee sanoista Refraktive Lens Exchange ja tarkoittaa operaatiota, jossa harmaakaihileikkauksen tapaan tehdään leikkaus taittovirheen korjaamiseksi, vaikka silmässä ei ole harmaakaihta. Linssileikkaus on järkevää tehdä, jos linssissä on samentumia eli harmaakaihta. Terveen linssin eli mykiön vaihtaminen tekomykiöön terveessä silmässä ei yleensä ole tarpeellista eikä viisasta, paitsi jos on kyse hyvin suurien taittovirheiden korjaamisesta (yli -12 D tai yli +6 D) ja potilas on yli 50 vuotias eli hänellä ei ole enää paljon omaa akkomodaatio- eli mukautumiskykyä jäljellä. Silmän sisäisessä leikkauksessa on enemmän riskejä kuin silmän pintaan sarveiskalvoon kohdistuvassa LASIK- tai LASEK-pintalaseroinnissa. Osalle linssi/kaihileikatuista potilaista tulee myös ns. jälkikaihta, jonka hoitamiseksi tarvitaan erillinen lasertoimenpide.

Linssityypeistä:

Linssipussiin voidaan laitaa joko yksitehoinen tai monitehoinen linssi (multifocal). Erityisesti vaihdettaessa silmän sisään monitehoinen multifokaalinen tekomykiö, jossa on spiraalimaisesti erilaisia alueita, kärsii näkemisen laatu ja näkö voi olla epätarkka kaikille etäisyyksille pysyvästi leikkauksien jälkeen. Aikuisnäköisen henkilön näön laatu säilyy parhaana mahdollisena ns. monovision-ratkaisun avulla, joka voidaan tehdä joko laserilla tai harmaakaihileikkauksella. Tällöin tähdätään toinen silmä näkemään tarkasti kauas ja toinen lähelle, ja näön laatu ei kärsi. Silmän mukautumiskyky ei säily linssileikkauksessa eikä tarkentavaa korjausleikkausta voida tässäkään tehdä kuin laseroinnilla, mutta jos silmän sisään on laitettu monitehoinen linssi, näön laatua ei saa millään lasikorjauksella tai laseroinnilla enää hyväksi vaan näkö jää suttuiseksi, valon tarve lisääntyy merkittävästi, koska multifokaalinen linssi jakaa silmän sisään tulevaa valoa useisiin kohtiin. Moniteholinssileikkaukset eivät ole suositeltavia, jos silmässä on esim. glaukoomaa tai silmänpohjarappeumaa. Mikäli näitä sairauksia tulee myöhemmällä iällä, silmän sisällä oleva monitehoinen linssi vaikeuttaa potilaan näkemistä. Eli kaiken kaikkiaan, mikäli ei ole todettu harmaakaihta, linssileikkaus ei ole suositeltava taittovirheiden korjaamiseen vaan laserleikkaus on silloin parempi vaihtoehto. Mikäli harmaakaihta on jo todettu, harmaakaihi- eli yksitehoisella linssileikkauksella voidaan tehdä myös monovisionratkaisu, jolloin toisella silmällä näkee kauas ja toisella lähelle. Näön laatu ei kärsi, eikä valonvoimakkuuden tarve lisäänny niin kun tapahtuu multifokaalisella linssillä, toteaa Turun Silmäexperttien johtava lääkäri Minna Sandberg-Lall