Turun Silmäexpertit silmänpohjanrappeuman hoito

[cmsms_row][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_text]

I en linsoperation byter man ut linsen i ögat mot en konstgjord lins. Med andra ord använder man helt samma teknik som i gråstarrsoperationer.

Silmaexpertit_uutinen_2

Med förkortningen RLE (Refractive Lens Exchange) avses en operation som utförs på samma sätt som en gråstarrsoperation, trots att det inte finns gråstarr i ögat. Syftet är alltså att korrigera ett brytningsfel. Linsoperation är ett bra alternativ för personer som lider av linsgrumling, dvs. gråstarr. I allmänhet är det varken nödvändigt eller smart att ersätta en frisk lins med en konstgjord lins i ett friskt öga.

Ett undantag är korrigering av grava brytningsfel (över -12 D eller över +6 D) hos patienter som är äldre än 50 år och följaktligen börjar ha mycket dålig ackommodations- eller anpassningsförmåga. En operation inne i ögat är förknippad med fler risker än en LASIK-operation eller LASEK-ytlaserbehandling. En del lins-/starropererade patienter drabbas också av s.k. efterstarr, som måste behandlas med ett separat laseringrepp.

Linstyper

Linsen som placeras i linspåsen kan vara antingen monofokal eller multifokal. I synnerhet då ögats lins ersätts med en multifokal konstgjord lins, som består av olika spiralliknande områden, påverkas synens kvalitet negativt. Risken finns att patienten ser otydligt både på nära och på långt håll resten av sitt liv. Hos ålderssynta personer kan synkvaliteten hållas på optimal nivå med hjälp av en s.k. monovisionslösning, som kan utföras antingen med laser eller genom gråstarrsoperation. Då behandlas det ena ögat så att personen ska se långt med det och det andra ögat så att närseendet blir bättre.

På så sätt blir synkvaliteten inte sämre. Ögats ackommodationsförmåga försämras i samband med en linsoperation, och även i detta fall är laserbehandling den enda möjliga korrigeringsoperationen. Det bör dock noteras att om en multifokal lins har satts in i ögat finns det ingen glasögonkorrektion eller laserbehandling som kan ge en god synkvalitet, utan synen förblir suddig. Dessutom ökar behovet av ljus avsevärt, eftersom den multifokala linsen fördelar det ljus som kommer in i ögat åt flera håll.

Operationer med multifokal lins är inte att rekommendera om patienten har till exempel glaukom eller degeneration av ögonbotten. Om dessa sjukdomar utvecklas i senare ålder får patienten svårt att se på grund av den multifokala linsen inne i ögat. Sammanfattningsvis kan det konstateras att om patienten inte har diagnostiserats med gråstarr är en linsoperation inte att rekommendera för korrigering av brytningsfel, utan då är laseroperation ett bättre alternativ.

Om gråstarr redan har konstaterats kan gråstarrsoperationen, dvs. operationen med monofokal lins, också utföras som en monovisionslösning så att patienten ser långt med det ena ögat och nära med det andra. Synkvaliteten försämras inte och behovet av starkare ljus ökar inte heller på samma sätt som efter en operation med multifokal lins.

 

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]