Käytettävät laitteet

Suosittelemme tutustumaan Excimer-laserkirurgiassa käytettävään tekniikkaan ja laitteisiin, ennen päätöksen tekemistä. Tietyt tekniset edistysaskeleet parantavat lopputulosta ja lisäävät turvallisuutta.

Käyttämämme Medical Excellence -palkinnon saanut AMARIS 750S Excimer -laser oheislaitteineen on huippuunsa kehitetty lasersysteemi, joka perustuu 14 vuoden kokemukseen laserien kehittämisestä ja valmistamisesta. Moderneja ja tieteellisesti hyväksi havaittuja menetelmiä kuten LASIK, LASEK, FLOW ja PRK voidaan tehdä tällä laserilla. Lukuisat kansainväliset kliiniset tutkimukset osoittavat, että AMARIS 750S Excimer -laserilla saavutetaan erinomaisia tuloksia. AMARIS 750S Excimer -laser on valmistettu maailmanlaajuisten laatustandardien mukaisesti ja sitä käytetään yli 60 maassa maailmanlaajuisesti. Esim. Ruotsissa se on yksi yleisimmin käytetyistä lasereista.

AMARIS 750S Ecimer -laserin valmistajan, saksalaisen SCHWIND eye-tech-solutionsin, tärkeimpinä arvoina ovat: maksimaalisen turvallisuuden, tarkkuuden ja ennustettavuuden saavuttaminen. Kaikki Excimer-laserkirurgiassa käyttämämme laitteet ovat SCHWIND eye-tech-solutions -yrityksen valmistamia ja tieteellisesti hyväksi osoittautuneita, alansa huippua edustavia laitteita.

Lisätietoja Schwindin refraktiivisen kirurgian laitteista: www.eye-tech-solutions.com

Asfäärinen laserointiprofiili

Asfäärisen laserointiprofiilin (prolate ablation profile), joka säilyttää sarveiskalvon luonnollisen ns. prolate kaarevuuden ja parantaa vanhempiin lasereihin verrattuna näön laatua erityisesti hämärässä. Normaalisti ihmissilmän sarveiskalvo on muodoltaan kuin kanamunan terävä pää. Tämän prolate-muodon vastakohtana ns. oblate muoto, joka on kuin kananmunan tylppä pää. Eläinkunnassa prolate-muotoinen silmä on haukalla ja kotkalla ja ”haukankatsella” tarkoitetaankin maksimaalista näöntarkkuutta.

Oblate-muotoinen silmä on mm. sammakollla, eikä sen silmän erotuskyky ole kovin hyvä. Vanhemman polven laserlaitteet hioivat silmää oblate-muodon suuntaan. AMARIS 750S-laserimme säilyttää optisesti ihanteellisen sarveiskalvon prolate-muodon ns. asfäärisellä wavefront optimized laserointi- profiilillaan. Tällä laserointiprofiililla laserointi tehdään myös riittävän laajalle alueelle, mikä yhdessä prolate-muodon kanssa poistaa leikkauksen jälkeisen hämäränäköongelman.

Yksilöllinen taittovirheiden korjaus

Ihmissilmä on yhtä ainutlaatuinen kuin sormenjäljet. Erilaiset vääristymät silmän taittovoimassa ovat yhtä yksilöllisiä. Sanka- ja piilolaseilla korjattavien taittovirheiden, kuten liki-ja kaukonäköisyyden sekä hajataitteisuuden lisäksi on olemassa ns. korkeamman asteen taittovirheitä, joita ei voida korjata sanka- tai piilolaseilla. Näitä korkeamman asteen taittovirheitä voidaan mitata ns. wavefront-analyysilla.

Korkeamman asteen taittovirheet heikentävät näkemistä erityisesti hämärässä aiheuttaen mm. häikäistymistä. AMARIS 750S-laserilla myös näitä korkeamman asteen taittovirheitä, joita ei voida korjata laseilla tai piilolaseilla, on mahdollista korjata. Tällöin käytämme ns. corneal (=”sarveiskalvon)” wavefront -laserointiprofilia , joka korjaa juuri sarveiskalvolla olevat korkeamman asteen taittovirheet. Sarveiskalvohan vastaa 80 % silmän koko taittovoimasta.

Silmän linssin mukautumistaipumus (akkomodaatio) ja mustusisen koon vaihtelut aiheuttavat vaihtelua koko silmän wavefront mittauksissa. Tästä syystä vain sarveiskalvon wavefront -mittaukset ovat luotettavia ja stabiileja. Näin ollen käytössämme oleva sarveiskalvon wavefront laserointiprofiili on selvä edistysaskel vanhempiin koko silmän wavefront mittauksiin perustuviin laserointeihin (kuten esim. Zyoptix).

Räätälöity laserointiprofiili

SCHWINDin Custom Ablation Manager (CAM) analyysilaitteistolla yhdistetään eri mittauksista saadut tiedot ja lääkäri pystyy tämän laitteen avulla suunnitelemaan kullekin potilaalle räätälöidysti parhaan mahdollisen yksilöllisen laserointiprofiilin. Tällä laitteistolla pystytään myös optimoimaan poistettavan kudoksen määrä niin, että laserointi on mahdollisimman kudosta säästävä.

Turvallinen ja kudosta säästävä operaatio

AMARIS 750S-laserin laserointiprofiilit ovat mahdollisimman kudosta säästäviä, mikä lisää turvallisuutta.

Maailman nopeimpiiin kuuluva mikroliikkeiden seurantajärjestelmä

Vaikka ihminen ei itse huomaa, silmä liikkuu noin 200 kertaa sekunnissa. Nämä tahattomat mikroliikkeet voivat vaikuttaa laserointiin. AMARIS 750S Excimer -laserissa on yksi maailman nopeimpia silmän mikroliikkeiden seurantajärjestelmiä eli eye trackereita tehty kompensoimaan tätä asiaa, jolloin potilas voi olla varma, että mikroliikkeistä huolimatta laserointi osuu oikeaan paikkaan. AMARIKsen eye trackerin seurantataajuus on 1050 Hz (vs. esim. Zeiss MEL 80:n 250 Hz).

Erinomainen ja tarkka jälki

AMARIS 750S-laserissa on myös hyvin hienostunut kapea 0,54 mm lasersäde. Se tekee hyvin tarkkaa jälkeä juuri niin kuin on ohjelmoitu. Asiaa voisi verrata maalaamiseen: kapealla pensselillä voidaan tehdä tarkempaa jälkeä kuin leveällä (vs. esim. monien muiden lasereiden 1-2 mm lasersäde).

Valtaosa laserilla hoidettavista taittovirheistä korjataan nykyään LASIK-menetelmällä. Ennen AMARIS 750S Excimer -laserilla tehtävää varsinaista taittovirheen korjausta on tehtävä LASIK-läppä. Käytössämme on alansa viimeisintä huipputekniikkaa edustava, tieteellisesti erinomaiseksi osoittautunut LASIK-läpäntekolaite Carriazo-Pendular mikrokeratomi.

Tämä laite mahdollistaa turvallisen, ennustettavan ja luotettavan läpänteon. Sen erityisominaisuutena on, että se suojelee ainoana mikrokeratomina (LASIK-läpäntekolaitteena) erityisesti sarveiskalvon tärkeintä keskeistä osaa epätäydellisiltä läpiltä pallomaisen rakenteensa ja pyöreän teränsä ansiosta sekä keratomin heilurimaisen liikkeen ansiosta. Se on myös ainut mikrokeratomi, joka pystyy tekemään erittäin ohuita (90-110 um) ja kauttaaltaan tasapaksuja läppiä, mikä on nykykäsityksen mukaan optimaalista. Läppien paksuuksissa on minimaalista vaihtelua tehtäessä LASIK-läppä Pendular mikrokeratomilla, mikä lisää turvallisuutta.

Femtolaser, femtoLASIK vs. Pendular mikrokeratomi Femtolaser

Markkinoille on tullut myös femtosekuntilasereita (femtosecond; femtoLASIK; femtolaser) LASIK-läpän muodostamista varten. Femtosekuntilasereiden käytöstä läpän teossa ei ole osoitettu olevan mitään lääketieteellistä hyötyä. Cataract & refractive surgery today Europe: April 2012 p. 52-54: Mechanical Microkeratome versus Femtosecond Laser ja p. 56-59: A Review of LASIK Flap Complications: Modern mechanical and laser devices make flap complications uncommon ja Cataract and Refractive Surgery Today Europe November / December 2007,Vol 2, No 8, sivut 46-49, E.G. Konstantakopoulou and G.C. Charonis; sivut 52-53, L. Spadea et. al.; sivut 56-57; S.E. Pascucci.

Asiaa käsittelevässä kansainvälisissä katsausartikkeleissa, J Refract Surg. 2012 Jan; 28 (1): 15-24 (Metaanalysis), J Cataract Refract Surgery 2011; 37: 2151-2159 (Metaanalysis) ja Review of Ophthalmology; Nov 2005 p.1-3; S.E. Wilson: Femosecond Laser vs. Microkeratome LASIK flaps, todetaan, että femtosecondlaserista aiheutuvat haitat ovat suuremmat kuin mahdolliset hyödyt: Se aiheuttaa mm. pitkäaikaista tulehdusreaktiota, keratiittia (mikä on yksi LASIK:n pelätyimmistä komplikaatioista), läpän alle, joka vaatii pitkällistä kortisonihoitoa leikkauksen jälkeen.

Tehtäessä läppä mikrokeratomilla, ko. keratiittia on äärimmäisen harvoin. Kudosärsytys femtolaserin jälkeen johtuu silmän pinnan epiteelivauriosta tehtäessä LASIK-läppää laserilla. Toinen syy kudosärsytykseen on se, että laser ei tee helposti nostettavaa läppää niin kuin mikrokeratomi, vaan läpän ja sen alla olevan kudoksen väliin jää kudossiltoja, jotka pitää repiä instrumentilla rikki ennen kuin läppä voidaan nostaa ylös.

Tasaisempi ja parempi jälki

Asiaa voisi verrata siihen, revitäänkö (femtosecond laser) levästä siivu vai leikataanko se (mikrokeratomi) terävällä veitsellä. Veitsellä tulee tasaisempi ja parempi jälki. Myös näön palautuminen femtolaser leikkauksen jälkeen on hitaampaa kuin mikrokeratomilla tehdyssä läpässä suuremman kudosärsytyksen ja epätasaisemman leikkauspinnan vuoksi.

Em. löydöksiä osoittavia muita hiljattain julkaistuja artikkeleita ovat mm. Cataract and Refractive Surgery Today Europe November / December 2007,Vol 2, No 8 lehdessä julkaistut artikkelit: (1) sivut 52-53, L. Spadea et. al.: Why I still use the microkeratome; (2) sivut 56-57; S.E. Pascucci: I choose the microkeratome – Just because a femtosecond laser LASIK procedure is more expensive does not make it better. (3) sivut 61-65 J. Javaloy ym.: Inflammatory Conditions Associated with the Femtosecond Laser: Transient light sensitivity syndrome and diffuse lamellar keratitis are related to femtosecond use. Myös femtosecond laserilla voi tulla epätäydellisiä läppiä ja jopa läppiä, jotka eivät avaudu lainkaan, jos laserointi on ollut riittämätön (vs. artikkeli Ocular Surgery News -lehdessä, A. Agarwal, September 15;2006; : Managing femtosecond laser complications: Suction loss, gas bubble interference, unliftable laps and other complications).

Jatkuva tutkimusten seuranta

Seuraamme lääketieteellisen tutkimuksen tuloksia ja käytämme tieteellisesti luotettavaksi ja hyviksi todettuja menetelmiä, kuten Pendular-mikrokeratomia läpän tekoon. Tällä huippumodernilla mikrokeratomilla silmän paineistusaika on vain noin puolet siitä mitä femtosecond laserilla tarvitaan silmän paineistukseen läpän tekemiseksi. Tarvittava vakuumi on samaa luokkaa kuin femtosecondlaserilla. Pendular mikrokeratomilla saadaan ohuita (90 – 110 um) tasapaksuja läppiä tarkasti ja turvallisesti, mikä on nykykäsityksen mukaan optimaalista, ilman femtosecond laserin aiheuttamaa kudosärsytystä ja muita haittoja.

Maksuton arvio

Varaa aika maksuttomaan hoitoarvioon silmäkirurgiaan perehtyneen ammattilaisen vastaanotolle. Mittausten tulosten perusteella saat silmälääkärin arvion leikkauskelpoisuudestasi.

Voit varata ajan myös puhelimitse numerosta (02) 277 5100.

Leikkausmenetelmät

Silmien laserleikkaus on nopea ja turvallinen tapa korjata näköön liittyviä ongelmia. Laserleikkauksella voit päästä kokonaan eroon silmälaseista tai piilolinsseistä, arvion tästä saat leikkaavalta silmäkirurgilta.

Voit myös soittaa ja keskustella sinulle sopivasta hoidosta (02) 277 5100.

Hinnasto

Laadukas hoito maksaa itsensä nopeasti takaisin elämänlaatuna. Hinnastosta löydät laserleikkaus- ja linssileikkaushinnastomme.

Voit myös maksaa joustavasti osissa ja valita itse kuukausierän suuruuden. Saat halutessasi jopa 24 kk maksuaikaa ilman korkoa.